Bảo vệ: Collection of love – chap 4

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

[SA/YAOI] Sekaiichi Hatsukoi

sekaiichi

Warning: Truyện dưới đây đều thuộc thể loại SA/yaoi/Boylove/nam x nam…. bạn hãy xác định rằng bản thân chấp nhận được thể loại này và đủ tuổi để xem rồi hãy kéo xuống. Gia chủ không chịu trách nhiệm với bất cứ tổn thất về thể chất và tinh thần nào khi bạn cứ nhắm mắt xông ào vào như lũ.

Chân thành cảm ơn!!!
Tiếp tục đọc

[SA/YAOI] A Coward’s Happiness – NAONO Bohra

A Coward’s Happiness – NAONO Bohra

acoward

Warning: Truyện dưới đây đều thuộc thể loại SA/yaoi/Boylove/nam x nam…. bạn hãy xác định rằng bản thân chấp nhận được thể loại này và đủ tuổi để xem rồi hãy kéo xuống. Gia chủ không chịu trách nhiệm với bất cứ tổn thất về thể chất và tinh thần nào khi bạn cứ nhắm mắt xông ào vào như lũ.

Chân thành cảm ơn!!!

Tiếp tục đọc

[SA/YAOI] 69 Sixty Nine – by Masako Shimada

69 Sixty Nine – by Masako Shimada

69 sixty nine

Warning: Truyện dưới đây đều thuộc thể loại SA/yaoi/Boylove/nam x nam…. bạn hãy xác định rằng bản thân chấp nhận được thể loại này và đủ tuổi để xem rồi hãy kéo xuống. Gia chủ không chịu trách nhiệm với bất cứ tổn thất về thể chất và tinh thần nào khi bạn cứ nhắm mắt xông ào vào như lũ.

Chân thành cảm ơn!!! Tiếp tục đọc

[SA / YAOI] 50 x 50

50x50

50×50

Warning: Truyện dưới đây đều thuộc thể loại SA/yaoi/Boylove/nam x nam…. bạn hãy xác định rằng bản thân chấp nhận được thể loại này và đủ tuổi để xem rồi hãy kéo xuống. Gia chủ không chịu trách nhiệm với bất cứ tổn thất về thể chất và tinh thần nào khi bạn cứ nhắm mắt xông ào vào như lũ.

Chân thành cảm ơn!!!

Tiếp tục đọc

[SA/YAOI] 24 Jikan Kjss Dekinai – Hana Umezawa

24 Jikan Kjss Dekinai – Hana Umezawa

24 jikan kjss

Warning: Truyện dưới đây đều thuộc thể loại SA/yaoi/Boylove/nam x nam…. bạn hãy xác định rằng bản thân chấp nhận được thể loại này và đủ tuổi để xem rồi hãy kéo xuống. Gia chủ không chịu trách nhiệm với bất cứ tổn thất về thể chất và tinh thần nào khi bạn cứ nhắm mắt xông ào vào như lũ.

Chân thành cảm ơn!!! Tiếp tục đọc

[SA / YAOI] 17 sai no Hisoyaka na Yokujou – Takaku Shouko

17 sai no Hisoyaka na Yokujou

(Secret Love of 17 Years Old) –

Takaku Shouko

17 sai

Warning: Truyện dưới đây đều thuộc thể loại SA/yaoi/Boylove/nam x nam…. bạn hãy xác định rằng bản thân chấp nhận được thể loại này và đủ tuổi để xem rồi hãy kéo xuống. Gia chủ không chịu trách nhiệm với bất cứ tổn thất về thể chất và tinh thần nào khi bạn cứ nhắm mắt xông ào vào như lũ.

Chân thành cảm ơn!!!

Tiếp tục đọc

[SA / YAOI]14/2 Jiken – Honami Yukine

14/2 jiken

Warning: Truyện dưới đây đều thuộc thể loại SA/yaoi/Boylove/nam x nam…. bạn hãy xác định rằng bản thân chấp nhận được thể loại này và đủ tuổi để xem rồi hãy kéo xuống. Gia chủ không chịu trách nhiệm với bất cứ tổn thất về thể chất và tinh thần nào khi bạn cứ nhắm mắt xông ào vào như lũ.

Chân thành cảm ơn!!! Tiếp tục đọc

[SA/YAOI] 1.5 Darling – KOBATO Mebaru

1.5 Darling – KOBATO Mebaru

1.5

Warning: Truyện dưới đây đều thuộc thể loại SA/yaoi/Boylove/nam x nam…. bạn hãy xác định rằng bản thân chấp nhận được thể loại này và đủ tuổi để xem rồi hãy kéo xuống. Gia chủ không chịu trách nhiệm với bất cứ tổn thất về thể chất và tinh thần nào khi bạn cứ nhắm mắt xông ào vào như lũ.

Chân thành cảm ơn!!!

Tiếp tục đọc

[SA/YAOI] 1K Apartment no Koi – Fujiyama Hyouta

1K Apartment no Koi – Fujiyama Hyouta

1k

Warning: Truyện dưới đây đều thuộc thể loại SA/yaoi/Boylove/nam x nam…. bạn hãy xác định rằng bản thân chấp nhận được thể loại này và đủ tuổi để xem rồi hãy kéo xuống. Gia chủ không chịu trách nhiệm với bất cứ tổn thất về thể chất và tinh thần nào khi bạn cứ nhắm mắt xông ào vào như lũ. Chân thành cảm ơn!!! Tiếp tục đọc